Về chúng tôi

   Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật và Đào Tạo An Toàn HSE với đội ngũ chuyên gia và nguồn nhân sự chất lượng cao cam kết đồng hành với các Doanh nghiệp trong việc thực hiện ATVSLĐ thông qua các dịch vụ:

– Huấn luyện an toàn lao động;
– Kiểm định kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị nghiêm ngặt;
– Bồi dưỡng, đào tạo tay nghề kỹ thuật;
– Hiệu Chuẩn các loại cân, nhiệt kế,…

     Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật và Đào Tạo An Toàn HSE Cam kết nếu được Quý khách hàng lựa chọn để hợp tác Kiểm định, Đào tạo, Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động, chúng tôi sẽ làm hết sức mình với lương tâm vì đạo đức nghề nghiệp.Với trình độ chuyên môn đạt tiêu chuẩn theo quy định, chúng tôi phấn đấu làm thật tốt công tác đào tạo, huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động để có tín nhiệm và chất lượng với khách hàng, có uy tín với các cơ quan quản lý nhà nước.