KIỂM ĐỊNH XE NÂNG

Quy trình kiểm định xe nâng hàng

Xe nâng hàng là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Hoạt động kiểm định xe nâng hàng phải tuân thủ theo quy trình kiểm định số QTKĐ: 17-2016/BLĐTBXH.

Quy trình kiểm định xe nâng hàng do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Phạm vi và đối tượng áp dụng của quy trình kiểm định

Phạm vi áp dụng của quy trình QTKĐ: 17-2016/BLĐTBXH

Quy trình kiểm định xe nâng hàng được áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, định kỳ và bất thường đối với các xe nâng hàng có tải trọng từ 1.000 kg trở lên di chuyển bằng bánh lốp, dùng để nâng, hạ tải theo khung dẫn hướng thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đối tượng áp dụng của quy trình kiểm định

 • Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
 • Các kiểm định viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Chuẩn bị kiểm định xe nâng hàng

Trước khi tiến hành kiểm định thiết bị, tổ chức kiểm định và đơn vị sử dụng phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.

 • Xe nâng hàng phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định
 • Đơn vị sử dụng cung cấp hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ kiểm định xe nâng (lý lịch, biên bản và phiếu kết quả kiểm định lần trước …). Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng.
 • Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định
 • Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định.
 • Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định xe nâng hàng.

Các bước kiểm định xe nâng hàng

Kiểm định xe nâng hàng phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:

 • Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị
 • Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài
 • Kiểm tra kỹ thuật- thử không tải
 • Các chế độ thử tải- phương pháp thử
 • Xử lý kết quả kiểm định

Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu.

 

Kết quả kiểm định xe nâng hàng

Kết thúc công tác kiểm định xe nâng, kiểm định viên, đơn vị kiểm định xe nâng phải thực hiện các công việc sau:

 • Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định
 • Thông qua biên bản kiểm định với sự có mặt của kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.
 • Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thiết bị
 • Dán tem kiểm định khi quá trình kiểm định xe nâng hàng có kết quả đạt yêu cầu
 • Giấy chứng nhận kết quả kiểm định xe nâng được cấp trong thời gian 05 ngày
 • Khi thiết bị có kết quả kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thiết bị không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó.

Thời hạn kiểm định xe nâng hàng

Thời hạn kiểm định xe nâng hàng được quy định như sau:

 • Thời hạn kiểm định định kỳ xe nâng hàng là 02 năm. Đối với xe nâng hàng đã sử dụng trên 10 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm.
 • Trường hợp nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở về thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo đề nghị của nhà chế tạo hoặc cơ sở.
 • Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.
 • Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó

  Liên hệ

  Quý khách hàng/doanh nghiệp có nhu cầu kiểm định an toàn thiết bị, máy móc nào nằm trong danh mục thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động vui lòng liên hệ chúng tôi:

  Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuât và Đào Tạo An Toàn VSLĐ
  Địa chỉ: Số 41 An Nhơn, phường 17, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

  Hotline: 0888.412.178   —   0349.461.678 (Mr.Duy)
  Email: linhduy.hse@gmail.com – trungtamantoan.com

Tin tức liên quan

0888 412 178

Contact Me on Zalo